^Powrót na góre

im. sw. Jadwigi Królowej Polski

Strona Główna

 

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową. Tam znajdą Państwo najnowsze aktualności.

adres strony: https://spkurowice.edupage.org

 

LOGOTYPY KOL EFS pl

Zespół Szkół w Kurowicach jest w trakcie realizacji projektu pn.:

„Szkolna rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach”,

współfinansowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

na podstawie umowy o dofinansowanie nr:RPLD.11.01.02-10-A011/16-00

Wysokość dofinansowania: 536 359,83 PLN

 

Copyright © 2013. Gimnazjum w Kurowicach  Rights Reserved.