^Powrót na góre

im. sw. Jadwigi Królowej Polski

Bezpieczna sieć

 logo-fdn
 

„Bezpieczna sieć” – projekt realizowany od 15 marca do 15 czerwca 2012 r. w Gimnazjum w Kurowicach przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Kurowicach „Szkoła z przyszłością” w ramach program grantowy "Bezpieczne dzieciństwo"

Program "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze środków The VELUX Foundations wspiera działania organizacji pozarządowych, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. Ze środków konkursu grantowego dofinansowane są projekty przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie; profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz wspierania dzieci-ofiar przestępstw.

 

Projekt „BEZPIECZNA SIEĆ” dotyczy działań profilaktycznych i pomocowych skierowanych do dzieci i rodziców, a także pedagogów, mających na celu zabezpieczenie młodzieży przed zagrożeniami takimi jak cyberprzemoc czy uzależnienie od mediów elektronicznych oraz wzmocnienie więzi między członkami rodziny. Celem działań jest uświadomienie dzieciom, rodzicom i pedagogom niebezpieczeństw związanych z Internetem oraz rozpowszechnienie wiedzy nt. bezpiecznego korzystania z sieci.

Justyna Drzazga, Aneta Owczarek

Copyright © 2013. Gimnazjum w Kurowicach  Rights Reserved.