^Powrót na góre

im. sw. Jadwigi Królowej Polski

Rekrutacja 2016/2017

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW  DO KLAS PIERWSZYCH

GIMNAZJUM W KUROWICACH IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenie do obwodowego gimnazjum, podania do klasy sportowejpodania do klasy z rozszerzonym językiem niemieckim.

Rekrutacja obejmuje uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum na podstawie wniosku.

Zasady i kryteria rekrutacji brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa

Uchwała Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Bróje

Terminy przeprowadzenia rekrutacji - Zarządzeniem Nr 4/2016  Łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 21 stycznia 2016 r.

 Terminy przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Kurowicach na rok szkolny 2016/2017

 harmonogram rekrutacji 2016.2017.5-1


    

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Gimnazjum w Kurowicach  Rights Reserved.