^Powrót na góre

im. sw. Jadwigi Królowej Polski

Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości

Uczniowie Gimnazjum w Kurowicach 

w Młodzieżowej Akademii  Przedsiębiorczości

w Warszawie

8 maja 2012 r. w ramach innowacyjnego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery - odbyła się wycieczka do Warszawy. 37 gimnazjalistów z Kurowic uczestniczyło w zajęciach Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości, które zostały zorganizowane w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

Czego dotyczą Młodzieżowe Akademie  Przedsiębiorczości?  Najlepszą odpowiedzią jest poniższe stwierdzenie, które stanowi esencję stosowanego podejścia wyrażoną w planowanym do osiągnięcia celu:

„Uczestnicy mają przekonanie, że przedsiębiorczość może przynieść korzyści im samym i otoczeniu, a postawa przedsiębiorcza jest dla nich dostępna, ponieważ jest sposobem myślenia i działania, który można realizować w różnych sferach.”

Sesje przedsiębiorczości kierowane są do młodzieży, która musi dostać konkretny  i docierający  na różnych poziomach percepcji przekaz, przemawiający przede wszystkim do wyobraźni. Dlatego ważną częścią zajęć jest prezentacja wybitnych jednostek, które osiągnęły dzięki odwadze, przedsiębiorczemu myśleniu i własnej determinacji sukces w życiu zawodowym. W tym kontekście prowadzący zajęcia zwracają uwagę na główne determinanty i czynniki sukcesu w przedsiębiorczym działaniu, wspierając zajęcia zastosowaniem metod aktywizujących uczniów w postaci burzy mózgów i dyskusji.

Podczas zajęć uczniowie mają również okazję na rozpoznanie własnych potencjałów, wykonując ciekawe ćwiczenia indywidualne. Etap ten jest ważny w kontekście tego, że młodzież w tym wieku ma często problemy z rozpoznaniem własnym mocnych stron i tego, co stanowi tak naprawdę jej siłę przetargową. Zajęcia mają za zadanie budować pierwszy krok do szerokiego  myślenia o możliwościach działań w różnych sferach życia oraz budować świadomość  szeroko rozumianych zasad i wartości życiowych.

Najważniejszym i cieszącym się największym zainteresowaniem elementem zajęć podczas Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości  są ćwiczenia grupowe, w czasie których uczniowie, podzieleni w grupy mogą ćwiczyć przedsiębiorczość w praktyce ( ćwiczenie – projekt Wyspa). Jest to nie tylko okazja do pracy zespołowej, ale także sposobność argumentowania, obrony własnego zdania, twórczej krytyki i trening kreatywności.

Podsumowaniem sesji są ćwiczenia zespołowe z wykorzystaniem metod aktywizujących, określające korzyści z bycia przedsiębiorczym dla samych uczniów jak i otoczenia, w jakim funkcjonują.

 

                         Monika Biernacka, Justyna Drzazga, Ewa Patora, Teresa Stawiana

Modzieowa_Akademia_Przedsibiorczoci


 

Copyright © 2013. Gimnazjum w Kurowicach  Rights Reserved.