^Powrót na góre

im. sw. Jadwigi Królowej Polski

Patrz i zmieniaj

        "Patrz i zmieniaj”  to projekt edukacji globalnej wykorzystujący filmy dokumentalne. Jego celem jest kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za kształt dzisiejszego świata i zachęcanie ich do osobistego zaangażowania na rzecz jego zmiany.

     Edukacja globalna otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka.

     Wykorzystywane w projekcie filmy dokumentalne przedstawiają najważniejsze zagadnienia współczesnego świata (prawa człowieka, nierówności społeczne, ubóstwo, choroby zakaźne, wielokulturowość,  handel międzynarodowy ) i ukazują, w jaki sposób codzienne wybory Polaków wpływają na życie ludzi w innych regionach świata.

      Uczniowie na lekcjach geografii i wiedzy o społeczeństwie oglądają filmy dokumentalne, omawiają je wspólnie z nauczycielem, a następnie podejmują własne inicjatywy w środowisku szkolnym lub w społecznościach lokalnych.

Copyright © 2013. Gimnazjum w Kurowicach  Rights Reserved.