^Powrót na góre

im. sw. Jadwigi Królowej Polski

Plan lekcji

 Plan zajęć edukacyjnych  

2016/2017

II semestr

L.

Czas trwania

IA

IB

IIA

IIB

IIC

IIIA

IIIB

PONIEDZIAŁEK

1

7:30

-

8:15

   

w-f

P1 j. ang.

matematyka

P2 chemia/ P1 geografia

biologia

2

8:25

-

9:10

j. angielski

j. angielski

w-f

j. niemiecki

chemia

matematyka

j. polski

3

9:20

-

10:05

matematyka

j. polski

biologia

chemia

j. niemiecki

w-f

w-f

4

10:15

-

11.00

j. polski

matematyka

matematyka

j. polski

fizyka

w-f

w-f

5

11:10

-

11:55

chemia

j.niem.2/infor 1

j. angielski

j. angielski

j. angielski

j. polski

matematyka

6

12:15

-

13.00

biologia

chemia

j. niemiecki

matematyka

geografia

j. angielski

j. angielski

7

13:10

-

13:55

muzyka

w-f

j. polski

z. wyr. mat.

biologia

geografia

informatyka

8

14.00

-

14:45

basen

j. niemiecki 1

basen

 

z. wyr. mat.

P1 chemia

WDŻ

9

14.50

 

15.35

basen

 

basen

       

WTOREK

1

7:30

-

8:15

w-f

muzyka

     

j. polski

religia

2

8:25

-

9:10

geografia

religia

j. polski

w-f

w-f

chemia

matematyka

3

9:20

-

10:05

matematyka

j. polski

chemia

w-f

w-f

religia

EDB

4

10:15

-

11.00

j. polski

fizyka

geografia

historia

j. polski

j. angielski

j. angielski

5

11:10

-

11:55

godz. wych.

matematyka

j. angielski

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

6

12:15

-

13.00

fizyka

technika

matematyka

biologia

WOS

historia

j. niemiecki

7

13:10

-

13:55

j. niemiecki

w-f

godz. wych.

WOS

matematyka

matematyka

historia

8

14.00

-

14:45

WDŻ

j.niem.2

P1 j. ang.

matematyka IIs

biologia

 

P1 chemia

9

14.50

 

15.35

z. wyr. mat.

z. wyr. mat.

   

P2 j. niem/

P1 j. ang.

   

 

                   

ŚRODA

1

7:30

-

8:15

 

z. wyr.

w-f

matematyka

 

zaj. art.-muz

P2 geografia

2

8:25

-

9:10

j. angielski

j. angielski

w-f

j. polski

matematyka

zaj.   art.-plas

zaj.   art.-muz

3

9:20

-

10:05

religia

j. polski

matematyka

geografia

historia

g. wychowawcza

j. polski

4

10:15

-

11.00

plastyka

matematyka

j. polski

historia

j. polski

WOS

chemia

5

11:10

-

11:55

historia

infor 2/j. niem. 1

religia

fizyka

geografia

j. polski

matematyka

6

12:15

-

13.00

w-f

biologia

historia

religia

fizyka

j. polski

WOS

7

13:10

-

13:55

w-f

historia

religia

P2 j. niemiecki

chemia

matematyka

geografia

8

14.00

-

14:45

infor. G1

 

j. niemiecki

 

P2 j. ang.

WDŻ

P2 chem /P1 biol

9

14.50

 

15.35

         

P2 geog /P1 biolog

 

CZWARTEK

1

7:30

-

8:15

w-f

 

fizyka

j. polski

 

informatyka

religia

2

8:25

-

9:10

w-f

g. wychowawcza

j. polski

j. niemiecki

j. polski

w-f

w-f

3

9:20

-

10:05

religia

j. polski

chemia

w-f

w-f

historia

j. polski

4

10:15

-

11.00

j. polski

historia

geografia

w-f dz / religia chł.

w-f dz / religia chł.

j. angielski

j. angielski

5

11:10

-

11:55

matematyka

geografia

j. angielski

j. angielski

j. angielski

fizyka

j. niemiecki

6

12:15

-

13.00

technika

w-f

w-f

chemia

matematyka

j. niemiecki

matematyka

7

13:10

-

13:55

technika

WDŻ

w-f

matematyka

P1 j. niem

matematyka

zaj.   art.-plas

8

14.00

-

14:45

infor. G2

w-f

WOS

P2 j. ang/P1 j. niem

     

9

14.50

 

15.35

             
   

PIĄTEK

1

7:30

-

8:15

w-f

-

matematyka

-

j. polski

P2 biologia

historia

2

8:25

-

9:10

j. angielski

j. angielski

biologia

matematyka

historia

EDB

g. wychowawcza

3

9:20

-

10:05

polski

matematyka

historia

j. polski

matematyka

w-f

w-f

4

10:15

-

11.00

matematyka

j. polski

fizyka

religia dz./w-f chł.

religia dz./w-f chł.

j. angielski

j. angielski

5

11:10

-

11:55

historia

religia

w-f

fizyka

j. niemiecki

j. polski

j. polski

6

12:15

-

13.00

j. polski

plastyka

w-f

geografia

g. wychowawcza

matematyka

fizyka

7

13:10

-

13:55

w-f

technika

P1 j.niem./P2 j. ang

g. wychowawcza

religia

biologia

matematyka

8

14.00

-

14:45

w-f

 

P2 j. niemiecki

biologia

 

religia

P1 geografia

9

14.50

 

15.35

           

P2 biologia

Copyright © 2013. Gimnazjum w Kurowicach  Rights Reserved.