^Powrót na góre

im. sw. Jadwigi Królowej Polski

Rozwój zainteresowań uczniów

Rozwj_zainteresowa_uczniw

Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery

          

Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery to innowacyjny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

          O potrzebie zmian we współczesnej szkole, w szczególności na poziomie organizacji procesów: nauczania i uczenia się uczniów w gimnazjum, stanowi wdrażana w Polsce reforma edukacji, która zakłada odstąpienie od encyklopedycznego sposobu kształcenia, wyposażenie ucznia nie tylko w wiedzę, lecz także w umiejętność zastosowania jej w życiu.

          Program będzie rozwijał zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych oraz przedsiębiorczości poprzez wdrażanie do praktyki metody projektów jako głównej strategii zwiększającej szanse edukacyjne uczniów. Program w znaczący sposób wpłynie  również na zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Obudowa multimedialna programu będzie podwyższać jakość prowadzonych zajęć. W zależności od możliwości i zainteresowań uczniów oraz charakteru przedmiotu projekty będą miały charakter badawczy, techniczny lub organizacyjny. Polegać będą na opracowaniu projektów wspierających rozwój zainteresowań i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych w obrębie nauk matematycznych, związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych, stosowaniem metod badawczych w obrębie nauk przyrodniczych oraz wdrażaniem rozwiązań wspierających kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

         Innowacyjnym działaniem w projekcie, zorientowanym na rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w procesie uczenia się uczniów gimnazjum, będzie możliwość komunikowania się za pośrednictwem mediów elektronicznych. Na Platformie IT utworzone będzie forum najlepszych rozwiązań – prac projektów uczniowskich.

          Kolejnym działaniem ważnym dla wdrażanego projektu będzie prowadzenie Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości. Inicjatywa ta będzie prowadzona przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie – partnera w projekcie i nakierowana będzie na wskazywanie uczniom korzyści z wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

          Działania podjęte w projekcie przyczynią się do zwiększenia jakości usług edukacyjnych, ich silniejszego powiązania z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.

Copyright © 2013. Gimnazjum w Kurowicach  Rights Reserved.