^Powrót na góre

im. sw. Jadwigi Królowej Polski

RPO 2014-2020 Szkolna Rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach

 

LOGOTYPY KOL EFS pl

 

Zespół Szkół w Kurowicach jest w trakcie realizacji projektu pn.:

„Szkolna rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach”,

współfinansowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

na podstawie umowy o dofinansowanie nr:RPLD.11.01.02-10-A011/16-00

Wysokość dofinansowania: 536 359,83 PLN

 


 

 

  12 stycznia 2017r., czwartek

Poniżej harmonogram zajęć dla uczniów Zespołu Szkół w Kurowicach w II semestrze w ramach ralizacji  projektu " Szkolna rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Szpołecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 - 2020.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM,

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI


 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/11/7101074_IMG_20161217_084027_resized_20170111_111120983.jpg http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/11/7101072_IMG_0082.JPG

http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/11/7101073_IMG_20161217_084126_resized_20170111_111148814.jpg http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/11/7101075_IMG_20161115_142936_resized_20170111_111153247.jpg

http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/11/7101081_IMG_20170103_152248_resized_20170111_111114304.jpg http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/11/7101079_IMG_20170103_152244_resized_20170111_111142183.jpg

http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/11/7101078_IMG_20170103_152328_resized_20170111_111135945.jpg http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/11/7101077_IMG_20161115_142921_resized_20170111_111144339.jpg


 Zespół Szkół w Kurowicach realizuje projekt „Szkolna rewolucja – program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-A011/16-00. Wartość projektu – 576 731,00 zł
Wysokość dofinansowania – 536 359,83 zł
Wkład własny – 40 371,17 zł
Czas realizacji projektu – sierpień 2016 – luty 2018
Cele projektu – podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zadania w projekcie:

  • zakup wyposażenia pracowni fizyko-chemicznej,
  • zakup sprzętu TIK na potrzeby mobilnej pracowni komputerowej,
  • szkolenia nauczycieli z zakresu realizacji zajęć z wykorzystaniem sprzętu TIK,
  • zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów (w tym w formie wyjazdowej),
  • nauka programowania dla uczniów.

Wskaźniki realizacji celu:

  • liczba osób objęta szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 224,
  • liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2,
  • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 174,
  • liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2,

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 50.

http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/11/7101076_IMG_20161217_084301_resized_20170111_111138083.jpg http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/11/7101080_IMG_0035.JPG

Copyright © 2013. Gimnazjum w Kurowicach  Rights Reserved.