^Powrót na góre

im. sw. Jadwigi Królowej Polski

Ekopracownia

 woj. fundusz

W ramach realizacji zadania pn.: Zaplanowanie i utworzenie pracowni biologiczno-ekologicznej w Gimnazjum w Kurowicach im. św. Jadwigi Królowej Polski współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, których beneficjentem jest gmina Brójce, doposażono istniejącą pracownię biologiczną w nowoczesny sprzęt badawczy (m.in. w mikroskopy badawcze, kamery mikroskopowe, wielofunkcyjne przyrządy do pomiarów ekologicznych), meble (m.in. stoły, krzesła, tablice szkolne, szafy na mapy/plansze, szafy ekspozycyjne i informacyjne) oraz pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją biologiczną (m.in. modele anatomiczne, preparaty mikroskopowe, plansze dydaktyczne, filmy przyrodnicze, szkielety naturalne kręgowców, okazy naturalne zatopione w przezroczystym tworzywie).
Wartość całego zadania wyniosła 39.464 zł.:
środki finansowe z Gminy Brójce: 7740,00 zł,
dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:  31.724,00 zł.

W unowocześnionej ekopracowni będzie teraz realizowany program edukacyjny, którego głównym celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu nauk biologicznych, w szczególności ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.

P1011342 P1011345

P1011351 P1011358

P1011360 P1011364

P1011366 P1011378

Copyright © 2013. Gimnazjum w Kurowicach  Rights Reserved.